ဆောင်ရွက်ဆဲ နိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ

  • Home
  • /
  • ဆောင်ရွက်ဆဲ နိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ

Climate Change Center (CCC) စီမံကိန်း

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Climate Change Center (CCC) ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ/မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများဖြန့်ဝေရေး စီမံကိန်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး(၃)ခုရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ခရိုင် (၆) ခုတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ခရိုင်တစ်ခုအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁.၂) သန်း အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းအတွက် အဓိကရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Climate Change Center (CCC) ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ROD လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလ (၆) နှစ်အတွင်း  တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခုအတွင်း မြို့နယ် (၂၇) မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်းဝင် အိမ်ထောင်စုများသို့ မီးဖိုစုစုပေါင်း (၅၄၀,၀၀၀) လုံးအား ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာ (၅၅၉) ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု(၁၀၉,၃၄၂) စုသို့ စွမ်းအား မြှင့်မီးဖို စုစုပေါင်း(၁၀၉,၃၄၂) လုံးအား ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်အတွက် ကျေးရွာ(၅၅၀) ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု(၁၀၉,၆၁၃) စုသို့ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို စုစုပေါင်း (၁၀၉,၆၁၃) လုံးအား  ဆက်လက်ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် ကာလအတွင်း ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု (၂၁၈,၉၅၅) စုသို့ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို စုစုပေါင်း (၂၁၈,၉၅၅) လုံးအား ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြန့်ဝေပြီးကျေးရွာများကို (၂) နှစ် တစ်ကြိမ် မီးဖိုများ လဲလှယ်ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း အတွက် လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ CPA ခရိုင်(၆) ခုအပြင် ရွှေဘိုခရိုင်အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ခရိုင်အသစ်အနေဖြင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

GERES စီမံကိန်း

The Group for Environment, Renewable Energy and Solidarity (GERES) နှင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ သာစည်မြို့နယ်အတွင်း ကျေးလက်နေပြည်သူ များနှင့် အိမ်ထောင်စုများ စွမ်းအင်ရရှိရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း “Cooperation on the Rural Energy Access for Communities and Households (REACH) Project in Thazi Township”ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းကာလ (၃၂) လကြာ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့(French Development Agency-AFD) ဖြစ်ပြီး၊ ထောက်ပံ့မှုပမာဏ (ရန်ပုံငွေ) မှာယူရို (၆၂၀,၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။

(၁.၄.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် GERES တို့ RoD လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဈေးကွက်သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များအား အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းသတ်မှတ် ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်တင်နည်းဗျူဟာ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း၊ ရေရှည်သုံးစွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Dryzone