အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ဌာန၏ ပင်မ လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးများ အပြင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသအတွင်း အထူးဆောင်ရွက် ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ နှစ် အလိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် –

(က)   ပူပြင်းခြောက်သွေ့၍မိုးခေါင်ရေရှားသည့်အပူပိုင်းဒေသတွင် သဘာဝပေါက်ပင်များ အသင့်အတင့် ကျန်ရှိနေသေးသောဒေသများ ပြန်လည်စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊

(ခ)     ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ ရာသီဥတုမျှတစေပြီး ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုသက်သာစေရန်၊

(ဂ)     တောင်ခေါင်းတုံးများတွင် သစ်ပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုး၍ တောတောင်များ ပြန်

လည် လှပလာစေရန်၊

(ဃ)   တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် ကျေးငှက်မျိုးစုံတို့ လွတ်လပ်စွာ ကျက်စားနေထိုင်စေပြီး

သဘာဝဝန်းကျင်အား ပိုမိုလှပအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊

(င)    တောနှင့်တောင်တို့၏ ရှုခင်းများကို ကြည့်မြင်ခံစားနိုင်ရန်၊

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါလုပ်ငန်းရပ်များဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

(က) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

(ခ) တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဂ) အထူးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဃ) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး​ရေး အ​ကောင်အထည်​ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(င) နိုင်ငံ​တော်အကြီးအကဲနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဌာနအကြီးအမှူးတို့၏ လမ်းညွှန် ချက်အရ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ

Dryzone