အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အဂတိလိုက်စားမှု ဖြစ်စဉ်ကိစ္စရပ်များအတွက် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Corruption Prevention Unit-CPU) သို့ အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်-

ဦးမြင့်စိုး ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
လိပ်စာ –  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
ဖုန်း- ၀၂-  ၊
Email Address: dzgd.admin.sev@gmail.com

ဦးဇာမင်းသန့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်
လိပ်စာ –  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
ဖုန်း  ၀၉− ၅၁၈၁၂၃၈ ၊၀၇၁−၂၁၄၅၁
Email Address   dzgdfinance@gmail.com

ဦးဇော်ဝင်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊
ဖုန်း ၀၉−၉၇၈၉၇၂၉၀၀၊ ၀၆၃−၂၆၄၀၁၊
Email Address: dzgd.sagaing@gmail.com

ဦးသော်နိုင်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
ဖုန်း  ၀၉−၄၀၂၆၂၀၃၄၄၊ ၀၂−၅၇၀၃၃
Email Address  dzgd.mdy@gmail.com

ဦးဇော်ဝင်း-၉၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒု-အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊
ဖုန်း ၀၉−၅၀၀၈၁၂၁၊ ၀၆၇−၄၀၅၃၈၇၊
Email Address: dzgd.mgy@gmail.com

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ CPU Unit အဖွဲ့ဝင်

ဦးမြင့်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
ဖုန်း ၀၉-၅၃၅၁၆၆၁၊ ၀၂-၅၇၀၃၉၊ Email Address: dzgd.admin.sev@gmail.com

Dryzone