မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၏ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

  • Home
  • /
  • မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၏ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၏ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး (၄) ရပ်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ ၏ ဇီဝရူပဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအား သိရှိထား ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မိုးရေချိန် လက်မ (၄၀) နှင့် ယင်း အောက်ရရှိသည့်ဒေသများကို အပူပိုင်းဒေသဟု သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ခ) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး ရှုထောင့်အရ မိုးရေချိန်လက်မ (၇၀) ထက်နည်းပါက မိုးနည်း သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဂ) အပူပိုင်းဒေသများတွင် တစ်နှစ် မိုးရေချိန် (၇၀) လက်မထက် နည်းသောကြောင့် ရွက်ပြတ်တောများ ပေါက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်၍ သစ်တောပြုစုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဘက်မှကြည့်လျှင် မိုးနည်းသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဃ) ကမ္ဘာ့အပူပိုင်းဒေသများ၌ မိုးရေချိန်လက်မ (၄၀) နှင့် ယင်း၏ အောက်ရရှိပါက ရေငတ်ခံပင်များမှ လွဲလျှင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၌ သဘာဝမိုးရေအား လုံလောက် စွာ မရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် ဤဒေသများကို အပူပိုင်းဒေသဟု သတ်မှတ်ခြင်း၊

(င) မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသအတွင်းရှိ မြို့နယ်အများစု၏ မိုးရေချိန်မှာ တစ်နှစ်လျှင် လက်မ (၄၀) အောက်သာ ရှိရုံမျှမက မိုးရွာရက်မှာလည်း ရက် (၅၀) ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ ရှိခြင်း၊

(စ) တစ်နှစ်လျင် ပျမ်းမျှအပူချိန် (၈၀° F) ကျော်ရှိပြီး အပူချိန် အများဆုံးမှာ (၁၁၀° F) နှင့် အနည်းဆုံး (၅၀°F) ခန့်ရှိခြင်း၊ အပူချိန်ကွာခြားချက် များခြင်းကြောင့် အပူပိုင်း ဒေသဟု သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဆ) တစ်နှစ်လျင် မိုးများသည့်ကာလ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီး ကြားတွင် မိုးပြတ်သည့်ကာလ ရှိနေ ပါသည်။ မေလနှင့် ဇွန်လများသည် ပထမမိုးများသည့် ကာလများဖြစ်ပြီး စက်တင် ဘာ၊ အောက်တိုဘာလများသည် ဒုတိယမိုးများသည့် ကာလများ ဖြစ်ပါသည်။ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လများတွင် မိုးပြတ်လေထန်လေ့ရှိပြီး အောက်တိုဘာလမှ ဧပြီ လထိ ကာလများမှာမူ ခြောက်သွေ့နေပြီး ထူးခြားသည့် အခြေအနေရှိမှသာလျှင် မိုးရွာသွန်းခြင်း၊

Dryzone